Wat leer je met NLP en hoe gaat een cursus in zijn werk? Hieronder volgt een uitleg die antwoordt geeft op de vraag die vele hebben. Als je eerst wilt weten wat NLP precies is, klik dan op wat is nlp?

Wat leer je met NLP?

Neuro Linguistisch Programmeren kan ons vertellen over de techniek van het brein en dat het een houding is die wordt gekenmerkt door een “liefdevolle, positieve en vreugdevolle manier om je eigen leven en dat van anderen te verbeteren. Verder wordt er beweerd dat NLP de instrumenten biedt om te excelleren en dat de effecten bestaan uit een beter begrip voor jezelf en anderen, een hoger bewustzijn, een betere emotieregulatie, een vergrote doelmatigheid, het wegnemen van angsten, mensen te motiveren, de stemming te beheersen, innerlijke conflicten op te lossen, gewoontegedrag te doorbreken, beter keuzes te kunnen maken en te leren ontspannen. Met als klap op de vuurpijl dat je alle eigenschappen kunt verwerven die je maar wilt. NLP is dé cursus voor persoonlijke ontwikkeling

De drie basiselementen van NLP

NLP gaat uit van drie basiselementen en kent verschillende technieken. Het eerste basiselement is het onderzoeken van de structuur van de subjectieve beleving, zoals die zich verbaal en non-verbaal uit en die wordt bepaald door de zintuigen, namelijk het gezichtsvermogen, het gehoor, het ruiken, de tastzin en de smaak. Al deze zintuigen en hun onderlinge relaties zijn op te vatten als een vorm van taal, die leidt tot een bepaalde perceptie van de werkelijkheid, ook wel “representaties” genoemd, die tot een bepaalde vorm van al dan niet succesvol gedrag leiden.

Het tweede element is dat deze representaties en het gedrag deels bewust en deels onbewust zijn. Grinder (één van de grondleggers van NLP) spreekt hier van “the unconscious mind,” en “onbewuste bekwaamheid”.

Het derde element is afkomstig uit de leertheorie, wat bij NLP inhoudt dat je jezelf kunt veranderen door het gedrag te “modelleren” aan de hand van een voorbeeld, ook wel een “expert” genoemd. Dit imitatie proces zou zich non-verbaal afspelen en daadwerkelijke verandering kunnen bewerkstelligen.

NLP technieken

Er zijn talloze technieken die gebruikt worden door NLP-therapeuten en coaches. Afhankelijk hiervan worden de doelstellingen en de context van een behandeling bepaald. Een cursus ziet er echter meestal op deze manier uit. Eerst maakt de therapeut contact (“rapport”) met de cliënt, zodat er een werkrelatie ontstaat. Dit rapport vindt grotendeels plaats op een non-verbale manier, dus via de zintuigen. Vervolgens wordt er voor “ankering” gezorgd, wat eigenlijk betekent dat de klassieke conditionering wordt versterkt.

Wat volgt is een onderzoek van de mentale toestand van de cliënt, met name gericht op de structuur van het subjectieve innerlijke beleven en de patronen die zich daarin voordoen. De volgende stap is het vergaren van informatie over de doelen van de cliënt, waarbij sterk de nadruk ligt op de subjectieve beleving zoals die zich heeft voorgedaan. Daarna volgt er een stap waarbij de cliënt zich moet voorstellen hoe het zou voelen als het doel bereikt is. Daarna volgt een fase die “future pacing” genoemd wordt, waarbij oefening, inprenting en integratie op de voorgrond staat. De laatste stap is het leren herkennen van de positieve kant, en het zetten van concrete stappen naar het doel.

Wat leer je met NLP?